Detail reference

Results

Rekonštrukcia osvetlenia prebehla v spoločnosti JAVA - Autoservis pre nákladné automobily. Pôvodné sodíkové výbojky 400W už nedosahovali požadovanú intenzitu osvetlenia a celkový príkon svietidiel bol ekonomicky neudržateľní. Zákazníkovi sme vypracovali Technicko-svetelnú štúdiu osvetlenia a navrhli najlepšie riešenie osvetlenia pre servis. Svietidla boli nahradené svietidlami rady GP kde pri polovičnej spotrebe energie sme dosiahli z pôvodných 200lx na 500lx. Energetická ročná úspora klesla 13 824kW na 7 016kW a zákazník ročne ušetril 1089€ ročne.

Savings achieved

50%

Emission savings CO2

906 kg

Financial savings

1 089 € per year

Recovery of investment

1 year

Luminaires used in projects

Write us

Become our next satisfied customer. We are inviting you for cup of coffee in order to agree on further cooperation.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.