Detail reference

Results

Pre spoločnosť Stawi sme dodali LED priemyselné svietidlá rady GP pre nasvietenie výrobných priestorov. Pôvodné indukčné svietidlá s príkonom 200W v počte 150ks, ktoré už svojou životnosťou stratili požadovanú intenzitu osvetlenia, sme nahradili svietidlom rady GP. Celý návrh bol podložený technicko-svetelným výpočtom a z výsledku prepočtu luxov bolo jasné, že je ideálne použiť svietidlá GP150W, ktoré majú o 50W nižšiu spotrebu oproti pôvodným. V daných priestoroch sme dosiahli normou požadované osvetlenie, a tým zabezpečili optimálne podmienky a komfort pracovníkov pri práci a znížili sme spotrebu elektrickej energie.

Savings achieved

26%

Emission savings CO2

3.908 kg

Financial savings

5 876 € per year

Recovery of investment

3 years

Luminaires used in projects

Write us

Become our next satisfied customer. We are inviting you for cup of coffee in order to agree on further cooperation.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.