Detail reference

Results

Výrobné haly a verejné osvetlenie sú kritické prvky infraštruktúry priemyslu. Preto je dôležité, aby svietidlá boli spoľahlivé a účinné.
Rekonštrukcia osvetlenia prebehla aj v MH Teplárenský holding, a.s. v Košiciach v halách a periférnych priestoroch, ktoré sa používajú na výrobu, údržbu a skladovanie rôznych produktov. V týchto priestoroch sme vypracovali technicko-svetelné štúdie pre najdokonalejšiu simuláciu osvetlenia, a tým predišli neodbornému výberu svietidiel do prevádzok. Pracoviská vyžadujú silné a spoľahlivé osvetlenie, ktoré zabezpečí bezpečnú a efektívnu prácu v súlade s normami pre konkrétne pracovisko.
Rekonštrukcia osvetlenia vo výrobných halách zahŕňala výmenu starých svietidiel za nové, moderné a efektívnejšie modely. Moderné svietidlá typu InLED GP2 sú vybavené LED technológiou, ktorá je energeticky úsporná a poskytuje jasný, prirodzený a rovnomerný osvetľovací vzor. Toto môže znamenať významné zlepšenie kvality osvetlenia, zvýšenie produktivity a zníženie prevádzkových nákladov.
Verejné osvetlenie je kľúčové pre bezpečnosť. Zastaralé svietidlá môžu byť neefektívne a drahé na údržbu. Správne navrhnuté osvetlenie môže zlepšiť bezpečnosť v nočných hodinách a podporiť bezpečnú dopravu na cestách, ale aj zlepšiť viditeľnosť bezpečnostných kamier. Svietidlá InLED VO3 sú overené a ich inštalácia slúži v MH Teplárenský holding už niekoľko rokov.

Savings achieved

74%

Emission savings CO2

6.575 kg

Financial savings

7 909 € per year

Recovery of investment

1 year

Write us

Become our next satisfied customer. We are inviting you for cup of coffee in order to agree on further cooperation.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.