Detail reference

Results

Hlavnou prioritou osvetlenia pre firmu HP Steel bola rovnomerne osvetlená výrobná hala. Na zamedzenie tienenia sme použili ďalší stredný rad svetiel. Pracovníci si tak pri rôznej, niekedy veľmi náročnej montáží, netienia.

Ďalšou prioritou bolo, aby svietidlá nespôsobovali stroboskopické efekty, nakoľko sa vo výrobe nachádzajú rotačné stroje a úraz zamestnanca si určite nikto nepraje. Poslednou podmienkou bola plne automatická regulácia osvetlenia bez zásahu zamestnancov, ktorá prinesie úsporu elektrickej energie.

Maximálne dosiahnuté osvetlenie je 1100 lx. Na požiadavku majiteľa sme urobili osvetlenie tak, aby si pomocou diaľkového ovládania mohol nastaviť intenzitu osvetlenia podľa vlastných požiadaviek.

Všetky podmienky sme splnili a majiteľ sa teraz môže plne venovať svojej práci. Starosť s osvetlením je už minulosťou.

Savings achieved

60%

Emission savings CO2

3.400 kg

Financial savings

3 200 € per year

Recovery of investment

1 year

Luminaires used in projects

Write us

Become our next satisfied customer. We are inviting you for cup of coffee in order to agree on further cooperation.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
This website uses cookies, which allow us to identify improvements to our services. More info