Detail reference

Results

Pre spoločnosť NOXWEL sme vypracovali technicko-svetelnú štúdiu osvetlenia priemyselnej haly, ktorá disponovala už energetický - neekonomickými svietidlami so zníženou svietivosťou, ktoré majú veľký vplyv na efektivitu a bezpečnosť pracoviska.
Pôvodné metal-halogénové svietidlá s príkonom 400W v počte 17ks sme nahradili LED svietidlami rady GP s príkonom 100W. Intenzita osvetlenia sa zvýšila na hodnoty osvetlenia pohybujúce sa na úrovni 350lx a spotreba energie z pôvodných 6800W/h klesla na 1700W/h. Návratnosť investície je menšia ako jeden rok a ročná úspora sa pohybuje na úrovni 3573€.

Savings achieved

74%

Emission savings CO2

1.940 kg

Financial savings

3 573 € per year

Recovery of investment

1 year

Luminaires used in projects

Write us

Become our next satisfied customer. We are inviting you for cup of coffee in order to agree on further cooperation.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.