Detail reference

Results

Čerpacia stanica Studničky pred obcou Dargov sa môže tešiť novému osvetleniu. Intenzita pôvodného osvetlenia čerpacej stanice už nevyhovovala, a preto sme vypracovali technicko-svetelnú štúdiu a navrhli nové riešenie osvetlenia s prioritou pre dostatočnú intenzitu osvetlenia, ale aj úsporu elektrickej energie. Osvetlenie skvalitní zrakovú pohodu nielen zamestnancom, ale aj zákazníkom. Čerpacia stanica má celonočnú prevádzku a preto je kvalita nočného osvetlenia veľmi dôležitá. Po výmene svietidiel sa intenzita osvetlenia medzi stojanmi pohonných hmôt radikálne zlepšila a zaistila zvýšenie bezpečnosti pri práci s pohonnými látkami.

Pre plochu viac ako 400m2 boli použité svietidlá rady RLN PRO 50W v počte 12ks s vysokou efektivitou svietenia a nízkou spotrebou. Ochranu svietidla voči poveternostným vplyvom zabezpečuje krytie IP65 a tieto svietidlá sú zároveň bezúdržbove.

Savings achieved

42%

Emission savings CO2

349 kg

Financial savings

419 € per year

Recovery of investment

1 year

Luminaires used in projects

Write us

Become our next satisfied customer. We are inviting you for cup of coffee in order to agree on further cooperation.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.